Pályázatot hirdet a Poli-Farbe Kft. művészeti alkotók részére Színnel-Lélekkel címen

POLI-FARBE
SZÍNNEL-LÉLEKKEL
ÖSSZMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Magyarországegyik legnagyobb festékgyártóvállalata,
amely 100%-ban magyar tulajdonban van.

A Poli-Farbe Kft. fejlesztései során nagy hangsúlyt fektet a folyamatosan változó
igények feltérképezésére, illetve arra, hogy a szakemberek és a hobbifelhasználók
munkáját olyan minőségi termékekkel segítsék, amelyek könnyed és játékos felújítást
tesznek lehetővé.

TOVÁBBI VIDEÓS TARTALMAK A CÉGRŐL:
https://www.youtube.com/channel/UCSCh4DEE6mryrq6jPWrX3XA

Ennek szellemében a Poli-Farbe Kft. pályázatot hirdet
művészeti alkotók részére

SZÍNNEL – LÉLEKKEL
címmel.

motiváló, pozitív érzelmi inspiráció, a színek és a lélek harmóniájában 

KATEGÓRIÁK:

 • Hangszeres zene (jazz, komolyzene és könnyűzene)
 • Tánc és mozgásművészet (balett, néptánc és modern táncok)
 • Festészet

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

Jelentkezési határidő, regisztráció:2018. október 1.
A pályázat szakmai együttműködő Partnere a Sonia Produkciós Kft.


A jelentkezési lap az alábbi címről tölthető le:
http://www.polifarbe.hu/hu/szinnel-lelekkel

1.    DÍJAZÁS:

Hangszeres zene kategóriában 1. helyezett
Summer Music Academy Sinaia – Jazz zene nyári kurzuson való részvétel lehetősége

 Tánc és mozgásművészet kategóriában 1. helyezett
Dance Italia – Nemzetközi kortárs tánc kurzuson való részvétel lehetősége

 Festészet kategóriában 1. helyezett
Accademia Italiana – Nyári rajz kurzuson való részvétel lehetősége

2.    A PÁLYÁZAT MENETE, HATÁRIDŐK:

 • Jelentkezési határidő, regisztráció: október 1.
 • A pályamunkáról készült anyagok beadási, feltöltési határideje: december 1.
 • A beküldött anyagok alapján 3 pályázat kerül kiválasztásra, kategóriánként 1-1 pályázat.
 • A legjobb 3 pályamunka beküldőit december 10-ige-mailben értesítjük.
 • Az eredményhirdetéssel egybekötött díjátadásra 2019. februárjában kerül sor.

3.    A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

 • A több tagból álló szakmai zsűri a pályázatok elbírálásakor a legötletesebb, legizgalmasabb, a témát leghitelesebben megragadó pályamunkákat díjazza.
 • A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs!

4.    A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

Pályázati alkotás terjedelme:

 • Táncelőadás: max. 10 perc
 • Festészet: max. 100 x 100 cm
 • Zeneművek: max. 10 perc

A pályázó több műfajban is adhat be alkotásokat.

Pályázati anyagok hordozói:

 • Tánc előadás: youtube link
 • Zeneművek: mp3
 • Festészet: 1 db fotó beküldése az alkotásról digitális formában.

A pályázóra vonatkozó adatok:

–      A pályázatra – 16. életévét betöltött, felső korhatár nélkül – olyan személyek jelentkezését várjuk, akik:

 • valamely szakiskola vagy felsőoktatási intézmény hallgatója;
 • pályakezdők, akik már befejezték a tanulmányaikat, de még nem kaptak lehetőséget arra, hogy szélesebb körben is bemutatkozhassanak és megismertessék a tudásukat;

A pályázatra benyújtandó dokumentumok:

 • A pályázaton kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet részt venni.
 • A kitöltött jelentkezési lapokat az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: info@soniaprodukcio.hu(A jelentkezési lap jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete.)
 • Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat.

5.   További pályázati információk és feltételek: 

A pályázat nyilvános, amelyen kizárólag egyénileg lehet részt venni.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

Érvényes Pályázó az, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Pályázó kizárólag saját eredeti,szerzői alkotásával pályázhat.

E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik,és a Pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a Pályázó vagy törvényes képviselője köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiírónak a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná vagy bármilyen módon korlátozná.Mindezen esetekben a Pályázót vagy törvényes képviselőjét terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal.

Pályázó vagy törvényes képviselője a jelen pályázathoz csatolt jelentkezési lapon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy magyar vagy külföldi székhelyű középfokú vagy felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll-e.

Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket,és aláveti magát a Kiíró és a zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, illetve nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.

A pályázat beküldésével a Pályázó automatikusan beleegyezik a pályamunka nyilvánosságra hozatalába.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján bírálja el, és értékelje a pályamunkákat, továbbá ítélje oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására. Továbbá azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé –, a pályázatból kizárja.

A beérkezett anyagok alapján a Kiíró fenntartja a jogot a díjak és elismerések megosztásának módosítására.

A pályázat nyertesei részére a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapított személyijövedelemadó-előleggel csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott email cím és telefonszám olvasható és érvényes legyen, valamint hogy azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.

Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a pályázatból kizárjuk, illetve a Pályázó ebben az esetben a díjra nem jogosult.

A pályázat beküldésével a Pályázó a fotók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben és földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Poli-Farbe Vegyipari Kft.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.

Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a díjjal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve annak átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket az info@soniaprodukcio.huemail címen várjuk.

2019-07-31T09:54:52+00:00